INTERNATIONALT ARBEJDE

Ligestilling, rettigheder og verdensmål i Mellemøsten og Nordafrika

 

Lokalt og internationalt samarbejde bidrager til ligestilling og lige ret for alle – for eksempel gennem lovændringer, der styrker politisk repræsentation, bekæmper vold og sikrer alles ret til seksuel frihed og sundhed.

 

Tegnet landkort med udsnit området omkring Middelhavet. Fire lande er markeret: Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan. Farverne på kortet er hvid, lyse- og mørkeblå.

Fokus på fire lande med ligestillingsudfordringer

KVINFO’s internationale arbejde foregår hovedsagelig i fire lande i Mellemøsten og Nordafrika, som ofte kaldes MENA-regionen. De fire lande er:

Alle fire lande alle karakteriseret ved udbredt mangel på ligestilling. På FN’s  seneste index for ligestilling ligger Marokko som nummer 123 ud af 189 lande, Tunesien og Jordan ligger begge som nummer 95, og Egypten indtager plads nummer 115. Tilsammenligning er Norge nummer et, og Danmark er nummer 11.

Reformer, politisk deltagelse, sikkerhed og sundhed

FN’s verdensmål er i centrum for KVINFO’s internationale arbejde, som har fire temaer:

  • Lovreformer: Vi arbejder med den såkaldte Human Rights Based Approach (HRBA). Det vil sige, at alle mennesker har ret til at få opfyldt deres menneskerettigheder, og det er de enkelte landes ansvar, at det sker. Derfor går en del af KVINFO’s internationale arbejde ud på at sikre lovændringer, sådan at mænd og kvinder er ligestillet både i privatlivet og formelt i lovgivningen. De konkrete projekter går for eksempel ud på at mænd og kvinder skal have ret til at arve på lige fod
  • Politisk repræsentation: Mænd og kvinder har forskellig mulighed for at deltage aktivt i det politiske liv i Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan, og kvinder er generelt mindre aktive og dårligere repræsenteret end mænd. KVINFO’s internationale arbejde fokuserer på at sætte kvinder i stand til at tage del i deres lands politiske liv. Det sker både ved at arbejde for regler og lovgivning for lige repræsentation og ved på kurser at klæde kvinder på til at spille en kvalificeret rolle
  • Bekæmpe vold: Vold og vold mod kvinder er et udbredt problem i vide kredse i MENA-regionen. Flere lande har for eksempel ingen lovgivning, som forbyder vold i ægteskabet. I KVINFO’s internationale samarbejder er der for eksempel fokus på krisecentre for kvinder, som søger sikkerhed fra voldelige partnere
  • Seksuel sundhed: Befolkningerne i MENA har ringe adgang til seksuel sundhed, og det påvirker ikke mindst unge mennesker. I det konkrete arbejde sker det for eksempel ved at arbejde for at stoppe omskæring af kvinder og børneægteskaber og advokere for obligatorisk seksualundervisning. Ligesådan er arbejdet for LGBT+ personers rettigheder en vigtig del af KVINFO’s internationale engagement

Parallelt med de fire tematiske områder arbejder KVINFO med at sikre og fremme, at kvinder inkluderes aktivt i lokalt og internationalt arbejde for fred og konfliktløsning, sådan som det er beskrevet i FN’s resolution 1325.